Përshëndetja e Zenun Alia në emër të familjeve që kanë falur gjakun.

Në emër të të gjithë baballarëve që kanë falur gjakun e fëmijës e të afërmit të tij, ju falenderoj për mundimin që keni marrë për të ardhë nga të g...