Fjala e Zotit Bajram Ibraj Kryetar i Keshillit Drejtues te Federates Universale te Paqes ne Kongresin e Katert te Misionareve

Kam nderin dhe përgjegjësinë që në emër të Federatës së Paqes Universale në Shqipëri të përshëndes punimet e Kongresit të katërt të Misionarëve të Pajti...