RAPORTI KONGRESIT TË KATËRT TË MISIONARËVE TË PAJTIMIT

Kongresi i misionarëve të pajtimit është forumi më i lartë i misionarëve, që thirret një herë në 4 vjet nga Komitetit i Pajtimit Mbarëkombëtar për orientimin e tyre në proc...